Sunday, July 24, 2011

naxals

நீங்கள் அச்சப்படுகின்ற எதிரியா நாங்கள் ?
‌க்ச‌ல்க‌ள் எல்லாம் தீவிர‌வாதிக‌ள் அவ‌ர்க‌ளை ஒடுக்க‌வே நாங்க‌ள் அவ‌ர்க‌ளுக்கு எதிரான‌ ச‌ண்டையில் ஈடுப‌ட்டுள்ளோம் என்று கூறும் இந்திய‌ பாதுகாப்பு(!) ப‌டையின் உண்மை முக‌த்தை தோலுரித்து காட்டுகின்ற‌து இக்க‌ட்டுரை. வீரப்ப‌னின் தேடுத‌ல் வேட்டையில் எவ்வாறு அங்கு வாழ்ந்த‌ சோள‌க‌ர் ப‌ழ‌ங்குடி இன‌ ம‌க்க‌ள் பாதிக்க‌ப்ப‌ட்டார்க‌ள் என்ப‌தை ச‌.பால‌முருக‌ன் எழுதிய‌ சோள‌க‌ர் தொட்டி என்ற‌ நாவ‌ல் மிக தெளிவாக பதிந்துள்ளது.
அதைப் போலவே மாவோவின‌ர்களை  தேடும் வேட்டையில் பாதிக்க‌ப்ப‌டும் ப‌ழ‌ங்குடி இன‌ம‌க்க‌ளின் வாழ்க்கை நிலையைப் ப‌ற்றி தெரிந்து கொள்ள‌ இக்க‌ட்டுரை ஒரு சிறிய‌ அள‌விலாவ‌து உங்க‌ளுக்கு உத‌வும்.  மேலும் இதுபோல பாதிக்கப்படுகின்ற பழங்குடி இன மக்களுக்கு ஆதரவாக போராடும் பினாயக் சென் போன்றோர் அரச நிறுவனங்களால் ஒரு தேச‌துரோகியைப் போல சித்தரித்து கைது செய்யப்பட்டு அடைப்பது அவரை மட்டும் தண்டிப்பதற்காக அல்ல…குறிப்பாக மக்களுக்காக வேலை செய்பவர்களிடம் ஒரு அச்ச‌ உணர்வை எப்பொழுதுமே வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத் தான். அந்த அச்ச‌த்தின் மூலமாக மக்களை ஆட்சி செய்வது தான் இராணுவ ஆட்சி, இந்தியாவிலும் இந்த முறையிலான‌ இராணுவ ஆட்சியே நடக்கின்றது…..
இந்த கட்டுரையின் இறுதியில் கோவசி அத்மா என்ற பழங்குடி விவசாயி கூறுவது போல இங்கு இரண்டு வேறுபட்ட அரசுகள் உள்ளன (ஒன்று ஏழை இந்தியா, மற்றொன்று பணக்கார இந்தியா)என்பதை தனது அண்மைய தீர்ப்பின் மூலமாக உச்சநீதிமன்றம் வேறுவழியில்லாமல் உறுதி செய்துள்ளது.
காவல் துறையின் இயக்கல்களுக்கு(operation) நடுவே தாண்டேவாடாவில் வாழுகின்ற மனிதர்களான பழங்குடிகளின் உண்மையான நிலையைப் பற்றியும், அங்கு மார்ச் மாத நடுப்பகுதியில் நடைபெற்ற‌ படுகொலை நிகழ்வுகளைப் பற்றியும் விவரிக்கின்றது இக்கட்டுரை. இக்கட்டுரையை எழுதியவர் தெகல்கா நாளிதழின் நிருபரான‌ துசா மிட்டல்…
______________________________________________
ந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்ட இயக்கமான மாவோவினர் இந்திய‌ எல்லைப் பாதுகாப்பு படையினர் பயணம் செய்த பேருந்தின் மீது நடத்திய மிக மோசமான  தாக்குத‌ல் ந‌டைபெற்று இன்றோடு(6 ஏப்ரல் 2011) ஒர் ஆண்டு ஆகின்ற‌து. க‌ட‌ந்த ஆண்டு இதே நாளில் தான் ச‌ட்டீசுக‌ரின் வ‌ன‌ப்ப‌குதியில் 76 எல்லைப் பாதுகாப்புப‌டை வீர‌ர்க‌ள் ப‌டுகொலை செய்ய‌ப்ப‌ட்டார்க‌ள். இந்த‌ ப‌டுகொலை மாவோவின‌ர் மீதான‌ எதிர் ந‌ட‌வ‌டிக்கைக‌ளை அதிக‌ப்ப‌டுத்துவ‌த‌ற்கான‌ கார‌ணியாக‌ ஆன‌து. ஓர் ஆண்டுக்கு பின்ன‌ர் அதே வ‌ன‌ம் இன்னொரு ப‌டுகொலை நிக‌ழ்வைச் ச‌ந்தித்துள்ள‌து. ஆனால் இந்த‌ முறை ப‌டுகொலையை செய்த‌து நாம் எதிரிகளாகக் கருதும் மாவோவின‌ர் அல்ல, இந்திய‌ பாதுகாப்பு ப‌டைக‌ள் என்ப‌து தெக‌ல்கா நாளித‌ழின் விசாரணையிலிருந்து தெரிய‌ வ‌ருகின்ற‌து. இதில் தாக்குத‌லுக்கு உள்ளாக்க‌ப்ப‌ட்ட‌வ‌ர்க‌ள் இந்தியாவில் உள்ள‌ ச‌க‌ம‌க்க‌ளின் க‌ண்க‌ளுக்கு (தெரிந்தும்)தெரியாத‌ ப‌ழ‌ங்குடிகளே.
மார்ச் இர‌ண்டாவ‌து வார‌த்தில் பாதுகாப்பு ப‌டை ந‌ட‌த்திய இய‌க்க‌ல் ஐந்து நாட்க‌ள் நீடித்த‌து. இதில் இந்திய‌ பாதுகாப்பு ப‌டை தாண்டேவாடா மாவ‌ட்ட‌த்தின் வனப்பகுதியின் உள்ளே உள்ள‌ மூன்று கிராம‌ங்க‌ளை முற்றிலுமாக‌ தீவைத்து கொளுத்தியுள்ள‌து. இதில் மொத்த‌ம் முன்னூறு குடிசைக‌ள் எறிந்து சாம்ப‌லாயின‌. நூற்றுக்க‌ண‌க்கான‌ ப‌ழ‌ங்குடி ம‌க்க‌ள் வீடிழ‌ந்தார்க‌ள். மூன்று பெண்க‌ள் பாலிய‌ல் வ‌ன்புண‌ர்வுக்கு உள்ளாக்க‌ப்ப‌ட்டுள்ளார்க‌ள். மூன்று ப‌ழ‌ங்குடியின‌ ம‌க்க‌ள் கொல்ல‌ப்ப‌ட்டுள்ளார்க‌ள். ப‌ழ‌ங்குடிக‌ளின் தானிய‌ சேமிப்புக‌ள் எல்லாம் தீக்கிறைக்கப்பட்டுள்ள‌ன‌. ப‌ழ‌ங்குடிக‌ள் சேமித்து வைத்திருந்த‌(மொத்த‌ இருப்பு) த‌ங்க‌ ந‌கைக‌ள், ஆயிர‌க்க‌ண‌க்கான‌ ரூபாய்க‌ள் கொள்ளைய‌டிக்க‌ப்பட்டுள்ள‌‌ன‌.
கொல்ல‌ப்ப‌ட்ட‌ ஒருவ‌ரின் உட‌ல் ஒரு ம‌ர‌த்தில் தொங்க‌விட‌ப்ப‌ட்டும், ம‌ற்ற‌ ஒருவ‌ரின் உட‌ல் கோடாரியால் இர‌ண்டாக‌ பிள‌க்க‌ப்ப‌ட்டும் கிட‌ந்த‌து. அவ‌ர்க‌ளின் வாழ்வாதார‌மான‌ கோழி, ஆடு, உண‌வுப் பொருட்களும் கொள்ளைய‌டிக்க‌ப்பட்டுள்ள‌‌ன‌.
இதைப் ப‌ற்றிய‌ செய்தி “Rajastan Patrika” என்ற ஒரே ஒரு இந்தி நாளிதழலும், “இந்து” நாளித‌ழிலும், சில‌ உள்ளூர் தொலைக்காட்சி அலைவ‌ரிசைக‌ளிலும் வெளிவ‌ந்த‌தை த‌விர வேறு எந்த‌ ஒரு த‌னிப்ப‌ட்ட‌ விசார‌ணைக‌ளும் மேற்கொள்ள‌ப்ப‌ட‌வில்லை. தாண்டேவாடாவில் காவல்துறை தலைமை அதிகாரியான கல்லுரி என்பவரின் தலைமையில் தான் இந்திய‌ துணை இராணுவமும், மற்ற படைகளும் இய‌ங்குகின்றன‌. இவ‌ர் இந்த‌ ப‌டுகொலையும், தீ வைப்பும் “மாவோவின‌ரின் பர‌ப்புரை யுத்தி” என்கின்றார். ச‌ட்டீசுக‌ர் மாநில‌ உள்துறை ம‌ந்திரி ந‌ன்கிராம் க‌ன்வாரோ இந்த‌ தீ வைப்புக‌ளுக்கு கார‌ண‌ம் மாவோவின‌ர் தான் என‌க் குற்ற‌ம் சாட்டுகின்றார்.
இந்த‌ ப‌டுகொலை நிக‌ழ்வுக்கு பின்ன‌ரான‌ மார்ச் இறுதி வார‌ங்க‌ளில் பாதிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ கிராம‌ங்க‌ளில் நுழைவ‌த‌ற்கு ப‌ல தனிப்பட்ட விசாரணை குழுக்க‌ளுக்கு த‌டைவிதிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌து. ச‌ட்டீசுக‌ர் மாநில‌ முத‌ல்வ‌ர் இராமன் சிங்கின் உத்திரவாத‌த்தின் பேரில் காவ‌ல்துறையின‌ரின் பாதுகாப்போடு சென்ற‌ ச‌மூக‌ செய‌ல்பாட்டாள‌ரான‌ சுவாமி அக்னிவினேசு வெறி கொண்ட‌‌ ஒரு கூட்ட‌த்தின‌ரால் தாக்க‌ப்ப‌ட்டார். உள்ளூர் ப‌த்திரிகையாள‌ர்க‌ள் ப‌ல‌ர் தாக்க‌ப்பட்டுள்ளார்கள், மேலும் கைது செய்து சிறையில் அடைத்துவிடுவோம் என்று காவ‌ல்துறையால் மிர‌ட்ட‌ப்பட்டுமுள்ளார்க‌ள்.
தாண்டேவாடா மாவ‌ட்ட‌ ஆட்சிய‌ர் கொடுத்த‌ நிவார‌ண‌ப் பொருட்க‌ளை ஏற்றிச் சென்ற‌ சுமையுந்தின் ஓட்டுநர், க‌ர்த‌ம் சூர்யா என்ற‌ சிற‌ப்பு காவ‌ல்துறை அதிகாரியினால் தாக்க‌ப்ப‌ட்டார். இந்த காதம் சூர்யா இதற்கு முன்னர் ஒரு க‌ற்ப‌ழிப்பு வ‌ழ‌க்கில் குற்ற‌ம் சாட்ட‌ப்பட்டவர். இவ‌ரை க‌ண்டுபிடிக்க‌முடிய‌வில்லை என்று காவல்துறை கூறுகின்ற‌‌து. பாதுகாப்பு பிர‌ச்ச‌னை என்ற‌ பெய‌ரில் ச‌ட்டீசுக‌ர் மாநில‌ எதிர் க‌ட்சியைச் சேர்ந்த‌ 11 ச‌ட்ட‌ம‌ன்ற‌ உறுப்பின‌ர்க‌ள் இந்த‌ ப‌குதிக்குள் நுழைவ‌த‌ற்கு அனும‌தி ம‌றுக்க‌ப்பட்டுள்ள‌‌து. ப‌ல‌ வித‌மான‌ இழுத்த‌டிப்புக‌ளுக்கு பின்ன‌ர் வேலை செய்ய‌த்துவ‌ங்கிய‌ மாநில‌ நிர்வாக‌ம் தாண்டேவாடா மாவ‌ட்ட‌ காவல்துறை த‌லைமை அதிகாரி க‌ல்லுரியை இட‌மாற்ற‌ம் செய்து, மேலும் இந்த‌ ப‌டுகொலை தொட‌ர்பான‌ நீதி விசார‌ணை ந‌ட‌க்கும் என்று உத்திர‌வாத‌த்தையும் வ‌ழ‌ங்கியுள்ள‌து.
க‌ட‌ந்த‌ வார‌ம் காவ‌ல்துறையின் அர‌ண்க‌ளை தாண்டி செல்வ‌த‌ற்காக‌ மிக‌வும் தொலைவான‌ காட்டுப்ப‌குதியின் மூல‌மாக‌ பாதிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ கிராம‌ங்க‌ளை தெக‌ல்கா குழுவின‌ர் சென்ற‌டைந்த‌ன‌ர். ம‌த்திய‌ காவ‌ல் ப‌டை வீர‌ர்க‌ள், “கோப்ரா”, “கோய” அதிரடி படையைச் சேர்ந்த அதிகாரிக‌ள், காவ‌ல்துறை அதிகாரிக‌ள் எல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த‌ ப‌டுகொலையை நிகழ்த்தினார்கள் என்று நிக‌ழ்வை நேரில் க‌ண்ட‌ சாட்சிக‌ள் எம்மிடம்(தெகல்கா) கூறினார்க‌ள். மேலும் இவ‌ர்க‌ளுக்கு உறுதுணையாக‌ உடுப்பு அணிந்தும், பொது ம‌க்க‌ளைப் போன்ற‌ உடைய‌ணிந்தும் இருந்த‌ சிற‌ப்பு காவ‌ல்துறை அதிகாரிகளும் இருந்துள்ளார்கள்.
“இந்த‌ப் ப‌குதியில் நாட்டுத்துப்பாக்கிக‌ள் போன்ற‌ ஆயுத‌ங்க‌ள் உற்ப‌த்தி செய்ய‌ப்ப‌டுவ‌தாக‌ காவ‌ல்துறை க‌ருதியிருந்த‌து. மேலும் கிடைத்திருந்த‌ உள‌வுத்த‌க‌வ‌ல்க‌ளின் ப‌டி முக்கிய‌மான‌ மாவோவின‌ர் இந்த‌ப் ப‌குதியில் ப‌துங்கியிருப்ப‌தாக‌வும் எங்களுக்கு த‌க‌வ‌ல்க‌ள் வ‌ந்த‌ன‌” என‌ காவ‌ல்துறை வ‌ட்டார‌ங்க‌ள் தெரிவிக்கின்ற‌ன. அவர்கள் மேலும் கூறுகையில் “இந்த‌ கிராம‌த்தில் உள்ள‌வ‌ர்க‌ள் எல்லாம் ந‌க்ச‌ல் ஆத‌ர‌வாள‌ர்க‌ள், தெரிந்தோ, தெரியாம‌லோ ந‌க்ச‌ல்க‌ளுக்கு அவ‌ர்க‌ள் உட‌ந்தையாக‌வும், 76 ப‌டை வீர‌ர்க‌ள் கொல்ல‌ப்ப‌டுவ‌த‌ற்கு உத‌வியும் உள்ளார்க‌ள்”.
தீ வைத்து கொழுத்த‌ப்ப‌ட்ட‌ மோர்பளி, திமாபுர், தர்மத்லா கிராம‌ங்க‌ள் ம‌யான‌ பூமியைப் போல‌ எங்க‌ளுக்கு காட்சிய‌ளித்த‌ன‌. அந்த‌ நில‌ப்ப‌குதி மொத்த‌‌மும் எரிந்த‌ குடிசைக‌ளையும், ஆள் அரவமற்ற எரிந்து போன தானிய‌ங்க‌ளைக் கொண்ட‌ ப‌ழ‌ங்கால‌ தாழிக‌ளையும் கொண்ட இடிந்து போன வீடுகளையும் மட்டுமே கொண்டிருந்த‌து. இது ச‌ல்வா சூடும் ந‌டைபெற்ற‌ ஆர‌ம்ப‌ கால‌ க‌ட்ட‌த்தை எம‌க்கு நினைவூட்டிய‌து. 2005-ல் தொடங்கிய ச‌ல்வா சூடும் இய‌க்க‌லினால் மொத்த‌ம் 645 கிராம‌ங்க‌ள் எரித்து சாம்ப‌லாக்க‌ப்பட்டது, மொத்த‌ம் 60,000 ம‌க்க‌ள் உள்நாட்டிலேயே இட‌ப்பெய‌ர்வுக்கு உள்ளாக்க‌ப்ப‌ட்டார்க‌ள். இந்த‌ ச‌ல்வா சூடும் இய‌க்க‌ல் அர‌ச‌ உத‌வி பெற்ற‌ ஒரு ஆயுத‌ப்ப‌டை இயக்கல் என்ப‌து பெரும்பான்மையோரால் ஒப்புக்கொள்ள‌ப்ப‌ட்ட‌ ஒன்றாகும்.


பாதுகாப்பு ப‌டையினரால் தாக்க‌ப்ப‌ட்டு, க‌ற்ப‌ழிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ ஐம்லா சோகி
பாதுகாப்பு ப‌டையினரால் தாக்க‌ப்ப‌ட்டு, க‌ற்ப‌ழிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ ஐம்லா சோகி
அது போல‌ ஒரு பெரிய‌ இட‌ப்பெய‌ர்வு இப்பொழுது ந‌ட‌க்க‌வில்லை என்றாலும், இது போன்ற‌ நிக‌ழ்வுக‌ளால் வீடுக‌ளை இழ‌ந்து பாதிக்க‌ப்பட்ட‌ ப‌ழ‌ங்குடிக‌ள் ஆந்திர‌ மாநில‌த்திற்கு இட‌ம்பெய‌ர்ந்து அங்கு கூலி வேலைக‌ளில் ஈடுப‌ட்டு வ‌ருகின்றார்க‌ள். இதை விடுத்த‌ அந்த‌ கிராம‌ங்க‌ளிலேயே வாழ்ந்து வ‌ருப‌வ‌ர்க‌ள் வீடுக‌ள் இல்லாத‌ காரண‌‌த்தினால் பெரிய‌ ம‌ர‌ங்களின் கீழ் எந்தவித பாதுகாப்பும் இல்லாமல் வாழ்ந்து வ‌ருகின்றார்க‌ள். இந்த‌ கொடூர‌ நிக‌ழ்வை செய்த‌து சீருடை அணிந்த‌ மாவோவின‌ர் என்று முத‌லில் க‌ருத‌ப்ப‌ட்ட‌து.
ஆனால் இதில் பாதிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ உள்ளூர்வாசிக‌ள் இந்த‌ தாக்குத‌லில் ஈடுப‌ட்ட‌வ‌ர்க‌ள் அர‌ச‌ ப‌டையைச் சேர்ந்த‌வ‌ர்க‌ளே என்றும், அவ‌ர்க‌ளில் சில‌ர‌து பெய‌ர்க‌ளையும் கூறினார்க‌ள்: ந‌க‌ர‌ம் ப‌குதியைச் சேர்ந்த‌ இர‌மேசு என்ற‌ ம‌த்க‌ம் பீமா, லேகாப‌ரோ ப‌குதியைச் சேர்ந்த‌ தெல‌ம் அன்ட, மோர்பளி ப‌குதியைச் சேர்ந்த‌ புத்கே ம‌ரா, குர்ராப‌ரோ ப‌குதியைச் சேர்ந்த‌ கிச்சே ந‌ந்தா (இவ‌ர் ஏற்க‌ன‌வே சிங்கார‌ம் என்ற‌ ப‌குதியில் 19 ப‌ழ‌ங்குடியின‌ரைக் கொலை செய்த‌ வ‌ழ‌க்கில் குற்ற‌ம் சாட்ட‌ப்ப‌ட்ட‌வ‌ர்), மிசுமா ப‌குதியைச் சேர்ந்த‌ க‌ர்த‌ம் சூர்யா (இவ‌ர் ஏற்க‌ன‌வே 4 ப‌ழ‌ங்குடி இன‌ பெண்க‌ளை க‌ற்ப‌ழித்த‌ வ‌ழ‌க்கில் குற்ற‌ம் சாட்ட‌ப்ப‌ட்ட‌வ‌ர்). மேலும் ந‌ந்தா, சூர்யாவைக் கைது செய்ய‌ச் சொல்லி நீதிம‌ன்ற‌ம் பிற‌ப்பித்த‌ தீர்ப்பு ஒன்றும் நிலுவையில் உள்ள‌து. வ‌ழ‌மை போல‌வே இவ‌ர்க‌ளை எல்லாம் காண‌வில்லை என்று காவ‌ல்துறை கூறுகின்ற‌து.
இவ‌ர்க‌ளில் சில‌ர் ச‌ர‌ண‌டைந்த‌ மாவோவின‌ர் (பின்னர் அர‌ச‌ த‌ர‌ப்பால் மூளைச்ச‌ல‌வை செய்ய‌ப்ப‌ட்ட‌வ‌ர்க‌ள்), சில‌ர் ச‌ல்வாசூடும் இய‌க்க‌லில் ப‌ணியாற்றி பின்ன‌ர் சிற‌ப்பு காவ‌ல்துறை அதிகாரியாக‌ ஆன‌வ‌ர்க‌ள், சில‌ர் சிற‌ப்பு காவ‌ல்துறை அதிகாரியாக ப‌ணியாற்றி “கோய”அதிர‌டிப்ப‌டை அதிகாரிக‌ளாக‌ ப‌த‌வி உய‌ர்வு பெற்ற‌வ‌ர்க‌ள். அர‌சு ச‌ல்வா சூடும் இய‌க்க‌ம் முடிவுக்கு வ‌ந்துவிட்ட‌தாக‌ கூறுகின்ற‌து, ஆனால் அந்த‌ இய‌க்க‌லில் ப‌ணியாற்றிய‌வ‌ர்க‌ள் தான் அதிர‌டி ப‌டைக‌ளிலும், சிற‌ப்பு காவ‌ல்துறை அதிகாரிக‌ளாக‌வும் ப‌ணியாற்றி வ‌ருகின்றார்க‌ள். ச‌ல்வா சூடும் இய‌க்க‌ல்…துணைப் பாதுகாப்பு ப‌டை இய‌க்க‌ல் என்று பெய‌ர் மாற்ற‌ம் தான் அடைந்திருக்கின்ற‌தே த‌விர‌ ச‌ல்வா சூடும் முடிந்து, துணை இராணுவ‌ப்ப‌டையின் ந‌டவ‌டிக்கைக‌ள் தொட‌ங்கி இருக்கின்ற‌ன‌ என்ப‌த‌ற்கான‌ சான்றுக‌ள் தென்ப‌ட‌வே இல்லை.
மேலும் இங்கு த‌னிப்ப‌ட்ட‌ ப‌கை ந‌ட‌வ‌டிக்கைக‌ள் ந‌ட‌க்கின்றதா இல்லை மாவோவின‌ருக்கு எதிரான ந‌ட‌வ‌டிக்கைக‌ள் ந‌ட‌க்கின்ற‌தா என்பதும் தெளிவாக தெரியாத‌ நிலையே நிலவுகின்றது. இந்த படுகொலை நிகழ்விற்கு உடந்தையாக இருந்த த‌ன் ம‌கன்(புத்கே மற) சாக‌ வேண்டும் என்று நினைக்கும் மோர்ப‌ளி வாசியான‌ புத்கே ல‌ச்சாவை நீங்க‌ள் ச‌ந்திந்தால் தான் இங்கு ந‌ட‌ந்து வ‌ரும் உள்நாட்டுப் போர் எந்த‌ள‌வு ம‌க்க‌ளை பாதித்துள்ள‌து என்ப‌து உங்க‌ளுக்கு தெரிய‌ வ‌ரும். புத்கே ல‌ச்சா மேலும் கூறுகையில் தொட‌க்க‌த்தில் புத்கே ம‌ற‌ குடிப்ப‌ழ‌க்க‌த்தில் ஈடுப‌ட்டு பெண்க‌ளிட‌ம் த‌வ‌றாக‌ ந‌ட‌க்க‌ முற்ப‌ட்டான், பின்னர் ஒரு பெண்ணை க‌ற்ப‌ழித்து என‌க்கு தீராத‌ க‌ள‌ங்க‌த்தை உண்டாக்கிவிட்டு இந்த‌ கிராம‌த்தை விட்டே வெளியேறிவிட்டான்.
“அவ‌ன் ஆந்திராவில் கூலி வேலை செய்வ‌தாக‌வும், எங்கேயாவ‌து அவ‌ன் த‌ங்க‌ நேர்ந்தால் அங்குள்ள‌ ப‌சு, உண‌வு தானிய‌ங்க‌ள், ப‌ண‌த்தை திருடி வ‌ருவ‌தாக‌வும்” நான் கேள்விப்ப‌ட்டேன் என‌ புத்கே ல‌ச்சா கூறுகின்றார். இதன் பின்ன‌ர் கடந்த ஆண்டு(2010)ச‌த்தீசுக‌ர் வ‌ந்த‌ த‌ன் ம‌க‌ன் நேரடியாக கோன்டா ப‌குதியில் உள்ள‌ ச‌ல்வா சூடும் குழுவிற்கு த‌லைமை பொறுப்பு வ‌கித்ததாகவும், இதன் பின்னர் சில மாதங்களிலேயே அவனுக்கு பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டு சிறப்பு காவல்துறை அதிகாரியானான், அவனுக்கு அரச படைகளின் சீருடையும், ஒரு துப்பாக்கியும், மாதம் 3,000 ரூபாய் சம்பளமும் அரசால் வழங்கப்பட்டது. அவன் மட்டும் தனியாக இந்த கிராமத்திற்கு மீண்டும் வந்தால் இங்கிருக்கும் மக்கள் எல்லாம் ஒன்றாக‌ சேர்ந்து அவனை கொன்று விடுங்க‌ள் என்று நான் இங்குள்ள‌ மக்களிடம் கூறுவேன் என்கிறார் புத்கே லச்சா.
ப‌டுகொலையை நேரில் க‌ண்ட‌ சாட்சிய‌ங்க‌ள் கூறிய‌த‌ன் அடிப்ப‌டையில் அந்த‌ நாட்க‌ளில் நிக‌ழ்ந்தவை…..
11 மார்ச், காலை 8.00 மணி – இடம். மோர்பளி
பாதுகாப்பு ப‌டையினரால் தன் கண‌வ‌ன் கொல்ல‌ப்ப‌ட்ட‌ ம‌ர‌த்தின‌ருகே நிற்கின்றார் ம‌த்வி உங்கி
பாதுகாப்பு ப‌டையினரால் தன் கண‌வ‌ன் கொல்ல‌ப்ப‌ட்ட‌ ம‌ர‌த்தின‌ருகே நிற்கின்றார் ம‌த்வி உங்கி
அரச படை இரண்டு பிரிவுகளாக மோர்பளி கிராமத்திற்குள் நுழைந்தார்கள். மத்வி கங்காவின் குழந்தைகள் தண்ணீர் எடுக்கச் சென்ற குளத்தை ஒட்டிய பாதை வழியாக முதல் அணி வந்தது. அவர்கள் வரும் சத்தத்தை கேட்டு தன் குடும்பத்தை எச்சரிக்க சென்றார் மத்வி கங்கா(வயது 40), ஆனால் அவர்கள் அதற்குள்ளாக அங்கு வந்துவிட்டார்கள். மத்வி கங்காவையும், அவரது மகள் லக்கேவையும்(17 வயது), மகன் பீமா மூவரையும் தாக்கியுள்ளார்கள், பின்னர் அவர்களை கட்டி கிராமத்திற்குள் இழுத்து வந்துள்ளார்கள். பின்னர் அவர்களிடம் “மாவோவினர் எங்கே என்று? கேட்டுள்ளார்கள்.
முதல் அணி மோர்பளி கிராமத்திற்குள் வருவதற்கு முன்னதாகவே அந்த கிராமத்தில் வசித்த 200 பேரும் கிராமத்தை விட்டு வெளியேறிவிட்டார்கள். அரச படைக்கு மாவோவினரோ, மக்கள் தயாரிப்பதாக சொன்ன நாட்டு துப்பாக்கிகளோ எதுவும் கிடைக்கவில்லை. அவர்களுக்கு கிடைத்ததெல்லாம் மாவோவினர் மாவீரர்களுக்காக கட்டிய 15 அடி உயர நினைவுச் சின்னம் மட்டுமே. அந்த கிராமத்தில் மாவோவினரின் நினைவுச் சின்னம் இருப்பதாலேயே அந்த கிராமவாசிகள் அனைவரும் மாவோவினர் என்று கூறி விடமுடியாது.
ம‌று புற‌ம், இர‌ண்டாவ‌து அணி வ‌ரும் பொழுது, 40 வ‌ய‌தான‌ ஐம்லா என்ப‌வ‌ர் த‌ன‌து நில‌த்தை உழுது கொண்டிருந்தார். அவரை நோக்கி வந்த இரண்டாம் அணியைச் சேர்ந்தவர்கள் “எழுந்து, அந்த ப‌க்க‌மாக‌ச் செல், நாங்க‌ள் எல்லோரும் ஆந்திர‌ பிரிவைச் சேர்ந்த‌ ந‌க‌ச‌ல்க‌ள், நாங்க‌ள் அவ‌ச‌ர‌மாக‌ ஒரு ச‌ந்திப்பிற்குச் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம்” என்று கூறினார்க‌ள். அவ‌ர் அங்கிருந்து ந‌க‌ர‌ ம‌றுக்க‌வே, அவ‌ரை த‌ங்க‌ள் கைக‌ளிலிருந்த‌ இல‌த்தி க‌ம்பைக் கொண்டு தாக்கி, அவ‌ர் தனது இடுப்பில் முடிந்து வைத்திருந்த அவரது வாழ்நாள் சேமிப்பான‌‌ ரூ. 10,000த்தை அவ‌ரிட‌ம் இருந்து ப‌ரித்து, அவரது இரு பெண் குழந்தைகளின் கண் முன்பே அவ‌ரை பாலிய‌ல் துன்புறுத்த‌லுக்கு உட்ப‌டுத்தினார்க‌ள். (ச‌ல்வா சூடும் கால‌த்தில் அடிக்க‌டி வீட்டிற்கு தீ வைப்பு ச‌ம்ப‌வ‌ங்க‌ள் ந‌டைபெறத் தொட‌ங்கிய‌தால் இங்கு வாழும் பழ‌ங்குடிக‌ள் த‌ங்க‌ள் வாழ்நாள் சேமிப்புக‌ளான‌ த‌ங்க‌ ந‌கைக‌ளையும், ப‌ண‌த்தையும் எங்கு சென்றாலும் த‌ங்க‌ளுட‌னே எடுத்துச் செல்ல‌த்தொட‌ங்கினார்க‌ள்..இல்லையென்றால் அவையும் எரிந்து சாம்ப‌லாகிவிடும்)
அந்த‌ கிராம‌த்தில் உள்ள‌ 35 வீடுக‌ளிலுள்ள‌ பொருட்க‌ளையும் க‌ளவாடி, அங்கிருந்த‌ ம‌க்க‌ளை அடித்து துன்புறுத்திய‌ இரு அணிக‌ளும், கையில் தீக்குச்சி மற்றும் கல்லெண்ணெய்(petrol) மூலம் அந்த‌ கிராம‌த்தை எரித்து விட்டுச் சென்றார்க‌ள். விவ‌சாயியான‌ க‌ர்த்தி ல‌ச்சாவின் ம‌ண் குடிசை இத‌ற்கு முன்பே ஒருமுறை ச‌ல்வா சூடும் ப‌டையின‌ரால் 2006ல் எரிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌து. இது இர‌ண்டாவ‌து முறை. “எத்த‌னை முறை தான் நான் என‌து குடிசையும் மீள‌க்க‌ட்டுவ‌து?, மீண்டும் அவ‌ர்க‌ள் வ‌ந்து என‌து குடிசையை கொளுத்த‌மாட்டார்க‌ள் என்ப‌து என்ன‌ நிச்ச‌ய‌ம் என்று?” அவ‌ர் கேட்கின்றார்.
அங்க‌ன்வாடி ப‌ணியாள‌ரான‌ சோடி சான்டோவின் குடிசையும் இதில் எரிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌து. இவ‌ர‌து குடிசையில் தான் க‌ர்ப்பிணி பெண்க‌ளுக்காக‌ அர‌சினால் வ‌ழ‌ங்க‌ப்ப‌டும் உண‌வுப் பொருட்க‌ள் வைக்க‌ப்ப‌ட்டிருந்த‌ன. சோடி சாண்டோவின் குடிசை தான் இந்த கிராமத்திலிருந்த ஒரே அரச அலுவலகம்.  ப‌ள்ளிக்கூட‌ங்க‌ள், நியாய‌ விலைக் க‌டைக‌ள், குடி நீர் என்று எல்லா அடிப்ப‌டை தேவைக‌ளுக்கும் இவ‌ர்க‌ள் த‌ங்கள் கிராம‌த்திருந்து நெடுந்தூர‌ம் ப‌ய‌ணிக்க‌ வேண்டியிருந்த‌து. மேலும் இது போன்ற‌ இட‌ங்க‌ளைச் சுற்றி ம‌த்திய‌ பாதுகாப்பு ப‌டையின் முகாம்க‌ளும், காவ‌ல்துறை நிலையங்களும் இருந்த‌ன.
புதிதாக கட்டப்பட்ட இரண்டு ஆசிரம பள்ளிக்கூடங்கள் கூட இந்த கிராமத்திலிருந்து 30 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் இருக்கின்றன‌. சல்வா சூடுமினால் வனப்பகுதியின் உள்ளிருக்கும் கிராமங்கள் தீ வைத்து காலி செய்யப்படுவதற்கும், அரசின் வளர்ச்சிப் பணிகளுக்கான அலுவலகங்கள் முக்கிய சாலைகளின் அருகிலேயே அமைந்திருப்பதற்கும் தொடர்புகள் இல்லாமல் இல்லை. முதலில் அவர்களது இடங்களிலிருந்து பழங்குடி மக்களை விரட்டி காவல்துறை, மற்ற படைகளின் கண்காணிப்பிலேயே வைப்பது தான் அவர்களின் உத்தி.
பாதுகாப்பு ப‌டையினால் த‌ன‌து வீடு, சேமிப்பு மொத்த‌த்தையும் இழ‌ந்த‌ ரேவா கொசா
பாதுகாப்பு ப‌டையினால் த‌ன‌து வீடு, சேமிப்பு மொத்த‌த்தையும் இழ‌ந்த‌ ரேவா கொசா
மோர்ப‌ளி கிராம‌த்தை தீவைத்து கொளுத்திய‌ பின்ன‌ர் ஒரு குழு க‌ங்கா, ம‌ற்றும் அவ‌ர‌து இரண்டு பிள்ளைக‌‌ளையும் அழைத்துக் கொண்டு அருகிலுள்ள‌ சிந்த‌ல்ந‌ர் காவ‌ல்நிலைய‌ம் நோக்கி புற‌ப்ப‌ட்ட‌து. போகின்ற‌ வ‌ழியில் ப‌டையின‌ர் வ‌ண்டியை நிறுத்தி தாங்க‌ள் கொள்ளைய‌டித்து வ‌ந்திருந்த‌ 50 கோழிக‌ளையும்(இதில் இரண்டு கோழிகள் கங்காவிற்கு சொந்தமானவை) ச‌மைத்து உண்டு, பின் ஓய்வெடுத்த‌ பின்ன‌ரே சென்றார்க‌ள். காவ‌ல்துறை நிலைய‌த்தில் க‌ங்காவும், அவ‌ர‌து இர‌ண்டு பிள்ளைக‌ளும் சிற‌ப்பு கால்துறை அதிகாரிக‌ளால் மீண்டும் தாக்க‌ப்ப‌ட்டார்க‌ள். “ஏன் அங்கிருந்து ஓடினீர்கள்? என்று அவ‌ர்க‌ள் கேட்ட‌த‌ற்கு, அவ‌ர் த‌ன‌து கிராம‌த்தில் ந‌ட‌ந்த‌ கொள்ளை, தீவைப்பு ச‌ம்ப‌வ‌ங்க‌ளை அவ‌ர்க‌ளிட‌ம் கூறினார், ஆனால் அவ‌ர்க‌ள் ப‌திவு செய்த‌து என்ன‌வோ க‌ங்கா குடும்ப‌த்தின‌ரின் பெய‌ர்க‌ளை ம‌ட்டுமே.
இத‌ற்கிடையில் கங்காவின் 17வ‌ய‌து பெண்னை அருகிலிருந்த இன்னொரு அறைக்கு அழைத்துச் சென்றார்க‌ள், அடுத்த‌ நாள் காலையில் கிழிந்து போன‌ உள்ளாடைக‌ளுடன் அரை நிர்வாணமாக‌ அவ‌ள் வெளியே வ‌ந்தாள். “அவ‌ளை அடித்து துன்புறுத்தி க‌ற்ப‌ழித்துள்ளார்க‌ள்” என்று கூறுகின்றார் க‌ங்கா. தெக‌ல்கா குழுவின‌ர் மோர்ப‌ளி கிராம‌த்திற்கு சென்ற‌ பொழுது அந்த‌ பெண் தனக்கு புதுத்துணிக‌ள் வாங்குவ‌த‌ற்காக‌ கூலி வேலை செய்ய‌ ஏற்க‌ன‌வே ஆந்திராவிற்கு சென்றிருந்தாள்.
மோர்ப‌ளியில் இருந்த‌ இர‌ண்டாவ‌து அணி அங்கிருந்து வ‌ன‌ப்ப‌குதியை சோத‌னை செய்ய‌ச் சென்ற‌ பொழுது 35 வ‌ய‌தான‌ ம‌த்வி உங்கி ம‌வுவா விதைக‌ளை பிரித்து வைத்துக்கொண்டிருந்தார், அவ‌ர‌து க‌ண‌வ‌ரான‌ ம‌த்வி சுக்கா (40 வயது) அருகிலுள்ள புளியமரத்தில் நன்றாக பழுத்திருந்த புளியங்காய்களை பறித்துக்கொண்டிருந்தார். அரசபடையின் காலணி சத்தத்தை கேட்ட உடனே மரத்தில் இருந்து கீழே இறங்கிய மத்வி சுக்கா இலைகள் அதிகமாக‌ இருந்த‌ டெண்டு ம‌ர‌த்தில் ஏறி ம‌றைந்து கொண்டார். ம‌த்வி உங்கி அங்கிருந்து ஓடி த‌ன‌து குடிசைக்குள் சென்று விட்டார். அவ‌ர‌து ஒரு வ‌ய‌து ம‌க‌ளை தூக்கி வைத்துக் கொண்டார். அவ‌ர‌து வீட்டிற்குள் புகுந்த அரச‌ப‌டையின‌ர் அவ‌ரை தாக்கி அவ‌ள‌து மேல்ச‌ட்டையை கிழித்துள்ளார்க‌ள்.
ப‌டையின‌ர் அங்கிருந்து ந‌க‌ர்ந்து செல்லும் போது துப்பாக்கி ச‌த்த‌ம் கேட்க‌, த‌ன‌து குடிசையில் இருந்து வெளியே த‌வ‌ழ்ந்த‌ ப‌டியே(நடக்க முடியாததால்) வ‌ந்த‌ உங்கி த‌ன‌து க‌ண‌வ‌ரை தேடி‌ச்சென்றார். அவ‌ர‌து க‌ண‌வ‌ர் இருந்த‌ இட‌த்தில் ஒரே இர‌த்த‌மாக‌ இருந்த‌து ஆனால் அவ‌ர‌து உட‌ல் அங்கில்லை, ச‌ற்று நிமிர்ந்து மேலே பார்த்தால் அவ‌ர‌து க‌ணவ‌ரின் உட‌ல் ம‌ர‌க்கிளைக்கு இடையில் குத்த‌ப்ப‌ட்டு தொங்கிக்கொண்டிருந்தது.  “இங்கே தான் பாதுகாப்பு‌ ப‌டையின‌ர் என‌து க‌ண‌வ‌ரை சுட்டுக் கொன்றார்க‌ள்” என்று ஒரு கால‌த்தில் தான் வ‌ழிப்ப‌ட்ட வந்த அந்த‌ ம‌ர‌த்தைக் நம்மிடம் காட்டுகின்றார்.
13 மார்ச், ம‌திய‌ம் 12 ம‌ணி, புத்தாம்ப‌டு கிராம‌ம்
அன்று ம‌திய‌ம் சிந்த‌ல்ந‌ர் ம‌த்திய‌ ஆயுத‌ப் ப‌டைப்பிரிவு முகாமில் இருந்த‌ 300 பேர் திமாபுரை நோக்கி செல்ல‌த் தொட‌ங்கினார்க‌ள். அந்த‌ ப‌குதியில் மாவோவின‌ர் முகாம் அமைத்திருப்ப‌தாக‌ காவ‌ல்துறை த‌ர‌ப்பு கூறிய‌து. திமாபுர் செல்லும் வ‌ழியில் புத்தாம்ப‌டு கிராம‌த்தை அவ‌ர்க‌ள் சுற்றி வ‌ளைத்தார்க‌ள். ச‌ற்று தூர‌த்தில் அர‌ச‌ ப‌டையின‌ர் வ‌ருவ‌தைக் க‌ண்ட‌ அந்த‌ கிராம‌ ம‌க்க‌ள் ப‌ய‌த்தில் ஓட‌த் தொட‌ங்க, உடனடியாக‌ ப‌டையின‌ர் அவ‌ர்க‌ளை நோக்கி சுட‌த்தொட‌ங்கினார்க‌ள். இதில் பாதிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ ம‌த்க‌ம் கித்மீ கூறுகையில் “அவ‌ர்க‌ள் என்னை கொன்று விட்டார்க‌ள் என்றே நினைத்தேன், ஆனால் ந‌ல்வாய்ப்பாக(luckily) அந்த‌ குண்டு என் காலில் பாய்ந்த‌த‌னால் நான் த‌ப்பித்தேன்”. இப்பொழுது அவர் தனது கால்க‌ளை இழுத்துக் கொண்டே காட்டிற்குள் செல்கின்றார். த‌லையில் டெண்டூ இலைக‌ளை ஒரு கூடையில் சும‌ந்து கொண்டும், காலில் துப்பாக்கி குண்டோடும் அவ‌ர் வாழ்ந்து வ‌ருகின்றார்.
ஆனால் கித்மீயைப் போல‌ ப‌த்சே பீமாவிற்கும்(வ‌ய‌து 40), ம‌ன்னு ராமிற்கும் ந‌ல்வாய்ப்பு கை கொடுக்க‌வில்லை. அவ‌ர்க‌ள் இருவ‌ரையும் கைது செய்து அழைத்து கொண்டு ப‌டையின‌ர் திமாபுர் நோக்கி ப‌ய‌ணித்தார்க‌ள். த‌ன‌து க‌ண‌வ‌ன் பீமாவை விட்டு விடுமாறு அவ‌ர‌து ம‌னைவி ப‌த்சே ல‌க்மீ ப‌டையின‌ரிட‌ம் கெஞ்சினாள், இன்னும் ஒரு நாளில் அவ‌ரை விடுவித்து விடுவோம் என‌‌ ப‌டையின‌ர் அவ‌ருக்கு உறுதிய‌ளித்தார்க‌ள். ஆனால் இர‌ண்டு நாள் க‌ழித்து திமாபுரில் முழ‌ங்காலி‌டப‌ட்டு தொழுகை செய்யும் நிலையில் அவ‌ர‌து க‌ண‌வ‌ரின் உட‌லை இர‌த்த‌ வெள்ள‌த்தில் ம‌ட்டுமே ல‌க்மீயால் காண‌முடிந்த‌து. அப்போதும் கூட‌ அவ‌ர‌து க‌ண‌வ‌ரைக் கொன்ற‌ கோடாரி அவ‌ர‌து முதுகுப்ப‌குதியின் உள்ளே இருந்த‌து, அவ‌ர‌து கைக‌ளே ஒரு க‌யிற்றின் மூல‌மாக‌ பின்னால் க‌ட்ட‌ப்ப‌ட்டிருந்த‌து.
13 மார்ச், மாலை 3 ம‌ணி, திமாபுர் கிராம‌ம்….
எரிந்து போன‌ தானிய‌ங்க‌ளிலிருந்து சில‌ ந‌ல்ல‌ தானிய‌ங்க‌ளை ம‌த்வி பிசேவும், அவ‌ர‌து குழ‌ந்தைக‌ளும் பிரித்தெடுக்கின்றார்க‌ள்.
எரிந்து போன‌ தானிய‌ங்க‌ளிலிருந்து சில‌ ந‌ல்ல‌ தானிய‌ங்க‌ளை ம‌த்வி பிசேவும், அவ‌ர‌து குழ‌ந்தைக‌ளும் பிரித்தெடுக்கின்றார்க‌ள்.
மாலை 3 ம‌ணிய‌ள‌வில் பாதுகாப்பு‌ ப‌டையின‌ர் திமாபுர் கிராம‌த்திற்குள் நுழைந்த‌ன‌ர். திமாபுர் கிராம‌ம் அர‌சினால் புற‌க்க‌ணிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ ஒரு கிராம‌மாகும், ப‌ள்ளிக் கூட‌ங்க‌ள் கிடையாது, நியாய‌ விலைக் க‌டைக‌ள் கிடையாது, குடிநீர் வ‌ச‌தியும் கிடையாது. அங்கு இருந்த‌ ஒரு தொட‌க்க‌ப்ப‌ள்ளியும் ச‌ல்வா சூடும் தொட‌ங்கிய‌ பிற‌கு முற்றிலுமாக‌ செய‌ல்ப‌டுவ‌தில்லை (ச‌ல்வா சூடும் ப‌டையினரால் ஆசிரிய‌ர்க‌ள் யாரும் வ‌ன‌ப்ப‌குதிக்குள் நுழைய‌ வேண்டாம் என்று மிர‌ட்ட‌ப்ப‌ட்டார்க‌ள்)  மேலும் திமாபுர் கிராம‌த்திற்கு ப‌ஞ்சாய‌த்து உறுப்பின‌ரும் கிடையாது. முன்ன‌ர் ப‌ஞ்சாய‌த்து உறுப்பின‌ராக‌ இருந்த‌ ம‌த்க‌ம் ம‌சுகா இப்பொழுது தோர்ந‌ப‌ல் ப‌குதியில் உள்ள‌ ச‌ல்வா சூடும் முகாமில் உள்ளார். 2006ஆம் ஆண்டிற்கு பின்ன‌ர் எந்த‌ ஒரு ப‌ஞ்சாய‌த்து உறுப்பின‌ரும் இந்த‌ கிராம‌த்திற்கு வருவதும் கூட கிடையாது.
13 மார்ச் அன்று சில‌ குடிசைக‌ளை எரித்துக் கொண்டே அர‌ச‌ ப‌டை திமாபுர் கிராம‌த்திற்குள் மாவோவின‌ரையோ அல்ல‌து கிராம‌வாசிக‌ளையோ தேடிய‌ப‌டியே உள்ளே நுழைந்த‌து. ஆடுக‌ளும், கோழிக‌ளும் ம‌ட்டுமே அங்கிருந்த‌ உயிருள்ள‌ பொருட்க‌ளாகும். வ‌ழ‌மை போல‌வே அவ‌ற்றை கொன்று த‌ங்களின் இர‌வு உண‌வாக்கிக் கொண்டார்க‌ள். இர‌வு அவ‌ர்க‌ள் அங்கேயே த‌ங்கிவிட்டு, காலையில் அங்கிருந்து வெளியே செல்லும் வ‌ழியில்(2கிலோ மீட்ட‌ர் தொலைவில்) மாவோவின‌ரின் தாக்குத‌லுக்கு உள்ளானார்க‌ள்.
“அங்குள்ள‌ கிராம‌ங்க‌ளை பாதுகாக்க‌வே எங்க‌ள‌து ம‌க்க‌ள் விடுத‌லை க‌ர‌ந்த‌டி இராணுவ‌ம்(people liberation guerrills Army) அவ‌ர்க‌ளை தாக்கிய‌து” என்ற‌ கையெழுத்து பிர‌தி ஒன்று தெக‌ல்கா குழுவின‌ருக்கு வ‌ந்த‌து. இந்த‌ கையெழுத்து பிர‌தியின் கீழே – மாவோவிவ‌ன‌ரின் தெற்கு பாசுட‌ர் ப‌டையணியின் த‌லைமை அதிகாரி – வெங்க‌டேசு என்று கையொப்ப‌ம் இட‌ப்ப‌ட்டிருந்த‌து. மேலும் அந்த‌ அறிக்கையில் “க‌ல்லுரிக்கும்(மாநில‌ காவ‌ல்துறை த‌லைமை அதிகாரி) அவ‌ர‌து ப‌டைக‌ளுக்கும் இந்த‌ கிராம‌வாசிக‌ள் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் வேட்டையாட‌ப்ப‌டும் வ‌ன‌ மிருக‌ங்க‌ள் ஆகிவிட்டார்க‌ளா? எப்பொழுதெல்லாம் இவர்களில் எவர் ஒருவ‌ரை அவர்கள் பார்த்தாலும், அவ‌ரை தாக்கியோ, கொன்றோ, அல்ல‌து அவ‌ர‌து பொருட்க‌ளை கொள்ளைய‌டித்தோ செல்கின்றார்க‌ள். அர‌ச‌ நிர்வாக‌ம் ஆதிவாசிக‌ளுக்கான‌ அபிவிருத்தி(development) திட்ட‌ங்க‌ளைப் ப‌ற்றி பேசி வ‌ருகின்ற‌து. ஆனால் நீங்க‌ள் பார்த்துவ‌ரும் இந்த‌ கிராம‌வாசிக‌ள் ஆதிவாசிக‌ளைப் போல‌வா ந‌ட‌த்த‌ப்ப‌டுகின்றார்க‌ள்?” என்று எழுத‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌து.
மாவோவின‌ரின் தாக்குத‌லில் 3 “கோயா” அதிர‌டிப்ப‌டை அதிகாரிக‌ளும், 1 மாவோவின‌ரும் கொல்ல‌ப்ப‌ட்டார்க‌ள். இத‌ன் பின்ன‌ர் பாதுகாப்பு‌ ப‌டை மீண்டும் திமாபுர் கிராம‌த்திற்கு திரும்பிய‌து. அடுத்த‌ நாள் முழுவ‌தும் அங்கே த‌ங்கியிருந்த‌ ப‌டையின‌ர், 15 மார்ச் அதிகாலையில் கிராம‌த்தை விட்டு சிந்த‌ல்ந‌ர் நோக்கி புற‌ப்ப‌ட்டார்க‌ள். வ‌ழ‌மை போல‌வே அங்கிருந்த‌ 50 குடிசைக‌ளை தீவைத்து கொளுத்தி, தாங்க‌ள் கைது செய்து கொண்டு வ‌ந்த‌ ப‌த்சே பீமாவை அங்கேயே கொன்றுவிட்டு சென்றார்க‌ள். ம‌ன்னு ராமை அவ‌ர்க‌ள் தங்க‌ளுட‌னே சிந்த‌ல்ந‌ர் காவ‌ல்நிலைய‌த்திற்கு அழைத்துச் சென்றார்க‌ள்.
இர‌ண்டு நாட்க‌ளுக்கு பின்ன‌ர் த‌ன‌து க‌ண‌வ‌ரான ம‌ன்னு ராமைத் தேடி சிந்த‌ல்ந‌ர் வ‌ந்தார்‌ ம‌ங்க‌லி‌. “காவ‌ல்நிலைய‌த்திலிருந்து ஒரு நூறு மீட்ட‌ர் தொலைவில் ஒரு இர‌த்த‌ வெள்ள‌ம் ப‌டிந்திருந்த‌து” என‌ அவ‌ர் எ‌ம்மிட‌ம் கூறினார். அந்த‌ இட‌த்தில் தான் ம‌ன்னு சுட்டு கொல்ல‌ப்ப‌ட்ட‌தாக‌ அங்கிருக்கும் கிராம‌வாசிகளும் கூறினார்க‌ள். காவ‌ல்துறை இந்த‌ தாக்குத‌லில் 35 ந‌க்ச‌ல்க‌ள் கொல்ல‌ப்ப‌ட்ட‌தாக‌வும், ஒரு ந‌க்ச‌லின் உட‌ல் கிடைத்துள்ள‌தாக‌வும் கூறிய‌து. 35 ந‌க்ச‌ல்க‌ள் கொல்ல‌ப்ப‌ட்ட‌தை மாவோவின‌ர் ம‌றுத்துள்ளார்க‌ள். காவ‌ல்துறை கூறும் அந்த‌ ஒரு உட‌லும் க‌ண்டிப்பாக‌ ம‌ன்னு ராமுடையதாக‌‌த்தான் இருக்கும்.
16 மார்ச், காலை 5 ம‌ணி, த‌ர்ம‌த்லா கிராம‌ம்
எரிந்து, ப‌குதி இடிந்து போன‌ த‌ன் வீட்டினுள்ளே கோவசி அத்மா உட‌ன் அவ‌ர‌து ம‌னைவி
எரிந்து, ப‌குதி இடிந்து போன‌ த‌ன் வீட்டினுள்ளே கோவசி அத்மா உட‌ன் அவ‌ர‌து ம‌னைவி
நான்கு ப‌க்க‌மும் இருந்த‌ வ‌ருகின்ற‌ ப‌டையின‌ரின் ச‌த்த‌த்தை கேட்டு அந்த‌ கிராம‌ம் அன்று விழித்த‌து. “எப்ப‌டி நீங்க‌ள் ந‌க்ச‌ல்க‌ளுக்கு த‌ங்குவ‌த‌ற்கு இட‌ம் கொடுக்க‌லாம்? எப்ப‌டி அவ‌ர்க‌ளுக்கு ச‌மைத்து கொடுத்தீர்க‌ள்? என்று ச‌த்த‌ம் போட்டு கொண்டே ப‌டை சீருடையும், க‌ருப்பு முக‌மூடியும் அணிந்த‌ ஒருவ‌ர் ம‌த்வி முக்காவை அவ‌ர‌து ம‌ண்குடிசையில் இருந்து வெளியே இழுத்து வ‌ந்தான். ம‌ற்றுமொரு ப‌டைக்குழு அவ‌ருக்கு பின்னால் தீக்குச்சிக‌ளோடு நின்று கொண்டிருந்த‌து, இன்னொரு ப‌டைய‌ணியோ தீயை ப‌ற்ற‌வைத்து ஒருபுற‌ம் எறிந்து கொண்டிருந்தார்க‌ள்.
ஓடி த‌ப்பிக்க‌ முடியாத‌வ‌ர்க‌ள் ப‌டையின‌ரிட‌ம் மாட்டிக்கொண்டார்க‌ள். அவ‌ர்க‌ளில் 30 வ‌ய‌தான் ஐம்லா சோகியும் ஒருவ‌ர். அவ‌ர்க‌ள் என்னை துப்பாக்கி முனையில் வைத்து வ‌ன‌ப்ப‌குதிக்குள் இழுத்துச்  சென்றார்க‌ள். ச‌ற்று தூர‌ம் சென்ற‌ பின்ன‌ர் அவ‌ரை துப்பாக்கியின் க‌ன‌மான‌ பின்புற‌ப்பகுதியின் மூல‌ம் அடித்து தாக்கி, க‌ற்ப‌ழித்துள்ளார்க‌ள். பலமாக தாக்கப்பட்டதினால் சில‌ நிமிட‌ங்க‌ளில்  அவ‌ர் ம‌ய‌ங்கியுள்ளார். அன்று ந‌ட‌ந்த‌தை அவ‌ர் நினைவு கூறுகையில் ஒருவ‌ர் க‌த்தியை எடுத்து அருகில் வ‌ந்த‌தாக‌வும் அதை வைத்து அவ‌ர் என்ன‌ செய்தார் என்று த‌ன‌க்கு நினைவில்லை என்றும் அவ‌ர் எ‌ம்மிட‌ம் கூறினார். ஆனால் அவ‌ர‌து க‌ண்ணிற்கு ச‌ற்று கீழே ஆழ‌மான‌ வெட்டுக்காய‌ங்க‌ள் உள்ள‌ன‌. அவ‌ரால் த‌ற்பொழுது ச‌ரியாக‌ பார்க்க‌ முடிவதில்லை. ம‌ய‌க்க‌ம் தெளிந்து ஒரும‌ணி நேர‌ம் க‌ழித்து அவ‌ர் எழுந்து பார்க்கும் பொழுது அவ‌ர் இடுப்பில் முடிந்து வைத்திருந்த‌ வாழ்நாள் சேமிப்பான‌ ரூ.8,000மும், த‌ங்க‌ காத‌ணிக‌ளும், மூக்குத்தியும் காணாம‌ல் போயிருந்த‌ன‌. மேலும் அவ‌ர‌து வீடும் தீக்கிரையாகி இருந்த‌து.
“நான் ம‌ய‌க்க‌ம‌டைந்து விட்ட‌தால் என்னை யார் க‌ற்ப‌ழித்தார்க‌ள் என்று என்னால் அடையாள‌ம் காட்ட இயலவில்லை, என‌க்கு நீதி கிடைக்க‌ வாய்ப்புள்ள‌தா?, என‌க்கு என்ன‌ ந‌டைபெற்ற‌து என்று நான் இந்த‌ உல‌க‌த்திற்கு கூற‌ வேண்டும், என்னை இந்த‌ நிலைக்கு உள்ளாக்கிய‌வ‌ர்க‌ள் த‌ண்டிக்க‌ப்ப‌ட‌வேண்டும்” என கூறுகின்றார் ஐம்லா சோகி.
இரண்டு ம‌ணி நேர‌த்திற்கு பிறகு த‌ர்மத்லா கிராம‌த்தை விட்டு பாதுகாப்பு ப‌டை வெளியேறிய‌து. அவ‌ர்க‌ள் செல்லும் போது த‌ர்ம‌த்லா கிராம‌வாசிக‌ளான‌ ம‌த்வா ஆன்டாவையும், ம‌த்வா ஐதாவையும் கயிற்றினால் க‌ட்டி த‌ங்க‌ளுட‌ன் இழுத்துச் சென்றார்க‌ள். இந்த‌ இர‌ண்டு ம‌ணி நேர‌த்தில் மொத்த‌ம் 207 குடிசைக‌ள் இடிக்க‌ப்ப‌ட்டிருந்த‌ன‌. ம‌த்வி முகா த‌ன‌து வீட்டிற்கு திரும்பி வ‌ந்த‌ பொழுது த‌ன‌து சில‌ லுங்கிக‌ளையும், வாழ்நாள் சேமிப்பான‌ ரூபாய், 2,000த்தையும், 60 அரிசி மூட்டைக‌ளையும், 20 விதை மூட்டைக‌ளும் கொண்டிருந்த‌ அந்த‌ வீடு முழுவதுமாக இடிக்கப்பட்டு குப்பை மேடாக‌ காட்சிய‌ளித்த‌து.
ஒரு வார‌த்திற்கு பின்ன‌ர் அர‌சு பாதிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ குடும்ப‌ங்க‌ளுக்கு அனுப்பிய நிவாரணப் பொருட்களான‌ அரிசி, ப‌ருப்பு போன்ற‌வைக‌ளும், எரிந்த குடிசைகளுக்கு ரூபாய். 3,000மும் அவ‌ர்க‌ளுக்கு வ‌ழ‌ங்க‌ப்ப‌ட்ட‌து. “இர‌ண்டு மாறுப‌ட்ட‌ அர‌சுக‌ள் இங்கு உள்ள‌ன‌வா? (ஒரு அர‌சு எங்க‌ள் வீடுக‌ளை இடித்து தீக்கிரைய‌க்குகின்ற‌து, ம‌ற்றொன்று நிவார‌ண‌மாக‌ அரிசியும், ப‌ண‌மும் கொடுக்கின்ற‌து), எப்ப‌டி இந்த‌ இர‌ண்டு அர‌சுக‌ளும் ஒன்றாக‌ இருக்க‌ முடியும்?” என்று விவ‌சாயியான‌ கௌவாசி அத்மா கேட்கின்றார்.

Wednesday, May 4, 2011

எத்தனை முறை சுட்டுக்கொல்வார்கள் ஒசாமா பின்லாடனை?

ஒசாமா பின்லாடன் மீது அமெரிக்க & பாகிஸ்தான் கூட்டு நடவடிக்கை மூலம் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டதை அமெரிக்க அதிபர் ஒபாமா உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

தரைவழித் தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டார்; கடந்த வாரமே இது நிகழ்ந்துவிட்டது; இருப்பினும் உறுதிப்படுத்துவதற்காகக் காத்திருந்தோம் என்று ஒபாமா கூறியுள்ளார்.


ஒசாமா கொல்லப்பட்டுவிட்டார் என ஏகாதிபத்திய சக்திகள் அறிவிப்பது இது 14வது தடவை. ஊடகங்கள் வாயிலாக ஓய்வு ஒழிச்சலின்றி பிரச்சாரம் செய்துவிட்டு தானாகவே அடங்கிவிடுவது வாடிக்கை தான் என்றாலும் இப்போது ஒபாமாவே அறிவித்து கொஞ்சம் உறுதிப்படுத்திருப்பது கொஞ்சம் புதியது.

நியூயார்க் வர்த்தக வளாக தாக்குதல் தொடர்பாக பின்லாடன் தேடப்படும் குற்றவாளி என அமெரிக்கா அறிவித்து, ஆப்கனிஸ்தான் முழுவதும் சல்லடை போட்டு தேடியது. ஆனால் பாகிஸ்தானில் கண்டுபிடிக் கப்பட்டு கொல்லப்பட்டதாக தற்போது அறிவித்திருக்கிறது.

ஒசாமா தன் மீது சாட்டப்பட்ட குற்றச்சாடுக்கள் குறித்து ஒருபோதும் ஒப்புக் கொண்டது இல்லை. செப்டம்பர் 11 தாக்குதல் சம்பவத்திலும் தான் மற்றும் தனது அமைப்பினர் சம்பந்தப்படவில்லை என தெரிவித்திருந்தார். எப்படியோ அந்த அத்தியாயம் முற்றுபெற்றது. ஆனால் தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான நடவடிக்கை என்ற பெயரில் இனி உலகத்தில் உள்ள அப்பாவிகளைத்  துன்புறுத்தும் போக்குக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படவேண்டும் என ஐக்கிய நாடுகள்  அவையின்  மனித உரிமைகளின் கண்காணிப்பகம் செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்தார்.

ஆயிரக்கணக்கான அப்பாவி உயிர்களைப் பலிவாங்கிய ஒசாமா பின்லேடன் என் ஆணையின்படி அமெரிக்கப் படைகளால் கொல்லப்பட்டுள்ளார். ‘அமெரிக்கா இஸ்லாத்துக்கு எதிராக இந்தப் போரை நடத்தவில்லை, இனியும் அவ்வாறு செய்யாது என்பதை மீண்டும் உறுதிபடுத்திக்கொள்கிறோம்’ என அமெரிக்க அதிபர் ஒபாமா தெரிவித்தார்.

எங்கள் நாட்டில் வெளியில் இருந்து யாரும் தீவிரவாதத்தை கட்டவிழ்த்து விடமுடியாது; அதை பாகிஸ்தான் ஒருபோதும் அனுமதிக்காது; இது தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான முக்கிய வெற்றி என்று பாகிஸ்தான் பிரதமர் யூசுப் ரசாகிலானி தெரிவித்தார்.

பின்லேடன் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டதோடு பாகிஸ்தான் மீது அமெரிக்கா நடத்தும் வான் தாக்குதல் ஒரு முற்றுப்புள்ளியாக மாறவேண்டும் என பாகிஸ்தானின் எதிர்க்கட்சி தலைவர்களில் ஒருவரும் முன்னாள் கிரிக்கெட் கேப்டனுமான இம்ரான்கான் தெரிவித்திருக்கிறார்.

பின்லாடன் கொல்லப்பட்டது இன்றைய உலகிற்கு முக்கியமான செய்தி. இதில் இருந்து தலிபான்கள் பாடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என ஆப்கன் அதிபர் ஹமித் கர்சாய் கூறியுள்ளார்.

அரபுலகின் புனிதப் போராளி ஒசாமாவின் படுகொலையை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம். எல்லாம் வல்ல இறைவன் அவர் மீது கருணை காட்டி, உண்மை விசுவாசிகள், வீரதியாகிகள் வரிசையில் அவரை இணைத்துக் கொள்ளுமாறு பிரார்த்தனை செய்கிறோம்  என பாலஸ்தீன முன்னணி அமைப்பான ஹமாசின் தலைவரும் பாலஸ்தீன முன்னாள் பிரதமருமான இஸ்மாயில் ஹனியா தெரிவித்துள்ளார்.

ஒசாமா கொல்லப்பட்டது நீதிக்கான வெற்றி, சுதந்திரத்திற்கான வெற்றி; இந்த வெற்றியின் மகிழ்ச்சியில் அமெரிக்கர்களுடன் இஸ்ரேலியர்களும் பங்குகொள் கின்றனர் என இஸ்ரேலிய பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு தெரிவித் திருக்கிறார்.

ஒசாமா கொல்லப்பட்ட செய்தி உலக மக்களுக்கு நிம்மதி அளிக்கும் செய்தி என பிரிட்டிஷ் பிரதமர் டேவிட் கேமரூன் தெரிவித்திருக்கிறார்.

‘‘ஒண்ட இடமில்லாத, ஒழிய இடமில்லாத, நீட்டி படுக்க முடியாத, ஒரு தம்ளர் தண்ணீரில் ஒழு செய்துவிட்டு பல வேலை தொழுகையை நிறைவேற்றி, ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலை உணவு மட்டும் உண்டு, பல நாட்கள் மலை முகட்டிலும், பாறை இடுக்குகளிலும், அடர்ந்த காட்டிலும், வேர்வை ஆறாக ஓடும் பாலைவனத்திலும், கையில் ஒரு குவாட்ஸ் கெடிகாரம் கூட கட்டாமல் (சாட்டிலைட்டில் தெரிந்துவிடும் என்று) வாழ்ந்த கடந்தகால வாழ்க்கை ஒசாமா அவர்களுக்கு மறுமையில் சொர்க்கத்தை வாங்கி தரும் என்பது நிச்சயம்.

அவருடைய சொத்துக்கும் பணத்திற் கும் ராஜபோக வாழ்க்கை வாழ்ந்து இருக்கலாம். தனது சிறுநீரக உபாதை, நீரிழிவு இவற்றிற்கு கூட சரியான மருத்துவம் செய்ய முடியாமல் இந்த அமெரிக்க நாய்களுக்கு பயந்து ஒளிந்து வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கு, இறைவன் ஜன்னத்துல் பிர்தவ்ஸ் என்ற உயர்ந்த சொர்க்கத்தை கொடுப்பான், இத்தனை கஷ்டங்களையும் அவர் தாங்கிப் பிடித்து இஸ்லாமிய சகோதரன் அமெரிக்க நாயால் சாகக்கூடாது என்று தான் தவிர அவர் எந்த சுய நலத்திற்காகவும் இத்தனைக் கஷ்டங்களையும், துன்பங்களையும், வேதனைகளையும் அனுபவித்து செல்ல வில்லை’’

தமிழின் முன்னணி செய்தி நாளேட்டில் வெளிநாட்டு வாசகர் ஒருவர் மேற்கண்ட தனது கருத்தினை பதிந்து இருந்தார்.

வலைதளங்கள், காட்சி ஊடகங்கள், அச்சு ஊடகங்கள் என பலவும் ஒசாமாவின் மரணம் (?) குறித்து விரிவாக விவாதித்து வந்தாலும் ஒசாமா ஒரு கூர்மையான ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பாளராக விளங்கினார்.  சோவியத் யூனியனின் ஆக்கிரமிப்பை அகற்றி பெரும் சாதனை படைத்தார். ஆப்கானிஸ்தானின் வீரப்போராளிகளோடு அவர் அமெரிக்க ஏகாதிபத்திய ஆக்கிரமிப்பையும் சாய்க்கும் முயற்சியில் இறங்கும்போது தான் அவருக்கு கடுமையாக எதிர்ப்புகள் வந்தன.

இரட்டைக் கோபுர வளாக தாக்குதலில் தானோ தனது அமைப்போ ஈடுபடவே இல்லை என ஒசாமா பகிரங்கமாக மறுத்தார். அதனை  அல்ஜசீரா தொலைகாட்சிக்காக தய்சீர் அலூனி என்ர்கா செய்தியாளர் ஒசாமாவிடம் நேர்காணலாக பதிவு செய்தார். அதனை 2011   ஆம் ஆண்டு சி.என்.என் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பியது. ஆனால் அமெரிக்காவை அம்பலப்படுத்த யார்தான் விரும்புவார்கள்?

உண்மையை வெளிக்கொண்டுவர முயன்ற செய்தியாளர் தய்சீர் அலூனி, ஸ்பெயின் அரசால் கைது செய்யப்பட்டு சிறைக்கொட் டடியில் இன்றும் வாடி வருகிறார்.

அல்காய்தா, ஒசாமா, பயங்கரவாதம், இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகள் என்ற சொற்கள் எல்லாம் ஒரு தீய நோக்கத்தோடு, வியூக நோக்கத்தோடு  பரப்பப்படும் பரப்புரை என்பதை ஏற்றுக்கொள்பவர்கள்  கூட   தவறாகப் பார்க்கப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

எது எப்படியோ ஒசாமா ஒரு ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பாளராக இரண்டாம் சேகுவாராவாக இந்த பூமி பந்தில் வாழும் உரிமை சுவாசிக்கும் மக்களால் நம்பப்படுகிறார் என்பது உண்மை.

ஒசாமா பற்றிய விவகாரம் என்றாலே பொய்களுக்கு இறக்கை முளைத்து பூலோகம் முழுவதும் பறக்கத் தொடங்கி விடுகிறது.

எத்தனை முறைதான் கொல்வார்கள் ஒசாமாவை?

ஒசாமாவை தனது படையினர் சுட்டுக்கொன்று விட்டதாக எத்தனை முறைதான் கொல்வார்கள் ஒசாமாவை? ஒசாமாவை தனது படையினர் சுட்டுக்கொன்று விட்டதாக அமெரிக்க அதிபர் ஒபாமா அறிவித்திருக்கிறார். ஒசாமா கொல்லப்பட்டதாக அறிவிக்கப்படுவது இது முதல் முறையல்ல. பலதடவை இதுபோன்ற அறிவிப்புகள் அறிவிக்கப்பட்டு சந்திசிரித்த கதை மனித உரிமை ஆர்வலர்களால் மறக்க முடியாதது.

டிசம்பர் 26, 2001ஆம் ஆண்டு பாகிஸ்தானின் முன்னாள் பிரதமர் பெனாசிர் பூட்டோ, ஒசாமா கொல்லப்பட்டு விட்டதாக பாக்ஸ் தொலைக்காட்சியில் அறிவித்தார். கிட்டத்தட்ட பத்து ஆண்டுகள் கழித்து ஒசாமா மீண்டும் (?) கொல்லப்பட்டுள்ளார்.

அமெரிக்க ஆதரவு ஊடகங்களும் ஒசாமா கொல்லப்பட்டதாக பல தடவை அறிவித்துள்ளன. ஆனால் சில காலங்கள் கழித்து மீண்டும் அவைகள் ஒசாமா கொல்லப்பட்டார் என கொஞ்சம் கூட வெட்கமில்லாமல் மீண்டும் மீண்டும் அறிவிப்பது வாடிக்கை.

திரும்பத் திரும்ப எப்படி ஒருவர் சாவார்? செத்து செத்து விளையாடுவது அவரது பொழுதுபோக்கா என்ன?
தற்போது அவர் இறந்து போனதாக குறிப்பிட்டு வெளியிடப்படும் புகைப்படங்கள் அனைத்தும் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெளியிடப்பட்ட புகைப்படங்கள் என்றே நடுநிலை ஊடகங்கள் அடித்துக் கூறுகின்றன. நடைபெற்ற சம்பவங்கள் உண்மை என்றால் முழுமையான வீடியோ பதிவுகளை வெளியிட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் டி.என்.ஏ. ஆய்வுகள் செய்து உடலை உறுதிப் படுத்தி இருப்பதாக கூறப்படுவதையும் நம்ப முடியாததாகவே உள்ளது.

நடுநிலையான எப்பக்கமும் சாராத ஆய்வு நிபுணர்களைக் கொண்டு டி.என்.ஏ. ஆய்வுகள் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். அதல பாதாளத்தில் வீழ்ந்து கிடக்கும் தனது அரசியல் செல்வாக்கை நிமிர்த்தவும்  எதிர்வரும் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் வெற்றி பெறவும் ஒபாமா செய்திருக்கும் சித்து வேலையாக இது இருக்கக்கூடும் என்றே அடித்துக் கூறுகிறார்கள் நடுநிலை செய்தியாளர்கள்.

Who Did 9/11 - OBL, Bush Or Mossad? The Evidences

Another year has passed since the September 11, 2001 attacks on the U.S. Gradually the initial mainstream media version of what happened on that gruesome day is proving to be false. Increasingly, credible and respected scientists, architects, ex-governmental officials, religious leaders, journalists, military officers and others are publicly coming out with information that refutes mainstream media's version of events. What is more interesting is that besides being called “kooks” and the information presented being called “conspiracy theories”, the actual substance of the new information debunking mainstream media reports is going unchallenged! The new information about 9/11 and the ones presenting it are being called all kinds of names, however the information being presented is not being challenged or proven in any way to be false. 

Furthermore, after all these years the FBI has not uncovered any Al Qaeda cells in the United States nor has it found any paper trail or hard evidence connecting Osama Bin Laden (OBL) to 9/11.  There have been many arrests of Muslims for alleged “intentions” to commit terrorism and there are also many cases where FBI agent provocateurs were used to plant evidence and lead terror campaigns setting up Muslims to be charged for acts of terrorism.  This has caused legal actions to be brought against the FBI.  It also begs the question that if indeed Muslims were so proned to commit terrorism, why did the FBI have to conduct subversive operations designed to lead and entrap Muslims in acts of terror?
The London Times reported the following one year after 9/11 and it is still true today: 
"Thousands of FBI agents have rounded up more than 1,300 suspects across America since September 11, but they have failed to find a single Al-Qaeda cell operating in the United States...Tom Ridge, Director of Homeland Security could not explain why none had been caught." 

fox newsCuriously though, according to FOX news, throughout late 2000 and 2001, a total of 200 Israeli spies were arrested. It was the largest spy ring to be uncovered in the history of the US. The Washington Post also reported that some of these Israelis were arrested in connection with the 9-11 investigation. Carl Cameron of FOX News Channel did an excellent four part, nationally televised,series of investigations into this blockbuster scandal. But FOX pulled the investigative series after Zionist groups complained to FOX executives. FOX even went so far as to remove the written transcripts of the series from its website! 

The question that each individual needs to answer is what should we do as thinking, rational and reasonable people? Should we give into the herd mentality and continue to blindly believe the mainstream media version of events or should we act like truly reasonable, rational and thinking people by examining the evidence presented on both sides in order to ascertain the truth? After all, someone had to question and break from the herd perception and look at evidence to ascertain that the world was not flat! 

I have written this essay to present both views -- the mainstream media version that led us to believe that Osama Bin Laden (OBL) and Al-Qaeda did 9/11 versus the version based on uncovering facts surrounding Israeli and American government involvement. I want you to objectively look at both and think deeply about what is being presented. Go to the links presented and investigate further. Then make a decision for yourself regarding which is more credible. You will find the facts I present to be unquestionably true but my comments biased. I hope that won’t bother you. I am definitely of the opinion that it was Israelis along with corrupt elements in our government who were responsible for doing 9/11 as some of you reading this essay may strongly believe about OBL and Al-Qaeda are guilty of doing it!

911 alledged hijackers1. The Mainstream Version

Let me share with you mainstream media "evidences" used to link 19 Arabs to doing 9/11. Besides this, there is the "so-called" proof that President Bush claim to have that was never shown to the American people but supposedly shown to Musharraf in Pakistan, who publicly stated that he had doubts about what he was shown. Here is a list of the evidences we were made to believe was sufficient proof linking OBL and Al-Qaeda to 9/11:
Like assailants who, in their preparations, leave tracks behind them like a herd of stampeding elephants? 

The 9/11 hijackers made payments with credit cards with their own names; they reported to their flight instructors with their own names. 

They left behind rented cars with flight manuals in Arabic for jumbo jets. They took with them, on their suicide trip, wills and farewell letters, which fall into the hands of the FBI, because they were stored in the wrong place and wrongly addressed. 

Clues were left behind like in a child's game of hide-and-seek, which were to be followed!

http://911review.com/911review/markup/ExperiencedSkeptics.shtml

Doesn’t this make you wonder, how terrorists, who were capable of secretly carrying out a very complicated plan, undetected beforehand even by the FBI, CIA, NSA, etc., could so sloppily leave evidence behind, exclusively pointing to their guilt?  Or was the evidence left behind for the express purpose of incriminating Al-Qaeda?

One writer wrote the following about the discovery of Mohamed Atta’s passport used for a domestic flight for which a passport was not necessary.

The Magic Passport Theorypassport

We can now add Mohamed Atta's reality-defying passport to the Arlen Specter Gallery of Improbable Projectiles. This incriminating item was thrown intact from a cataclysmic fireball and miraculously plucked from 1.6 million tons of debris in a matter of hours. The corporate media rarely mention the unlikelihood of this. Many in the alternative press, though, are unafraid to draw an obvious, albeit taboo, inference: that the Atta passport is planted evidence. According to Washington, DC, peace activist John Judge, other potential plants include the Arabic-language flight manuals left in one of the hijackers' cars (with note: The discussion of the flight manuals begins at around 13:30). These manuals could serve no useful purpose at such a late stage unless the hijackers planned to finish learning how to fly during a half-hour ride to the airport. But as deliberately placed articles, they are as if a signed diary called "My Plan to Kill the President" had been unearthed in Lee Harvey Oswald's flat. Also high on the possible planted evidence list is a spiritual manifesto for the Al Qaeda kamikaze pilots, which, to journalist Robert Fisk, sounds an awful lot like it was written by a God-fearing Christian. 


To further elucidate the point made by Robert Fisk above, the evidence does not mesh with the notion that the terrorist hijackers were devout Muslims. Fisk writes:
“If the hand-written, five-page document which the FBI says it found in the baggage of Mohamed Atta, the suicide bomber from Egypt, is genuine, then the men who murdered more than 7,000 innocent people believed in a very exclusive version of Islam - or were surprisingly unfamiliar with their religion.”
Wow!!! I guess somehow, Mohammed Atta was able to open a window on the plane and throw out his passport at the right time, so that it won’t be destroyed as the plane’s black boxes were. Such accuracy and precision to let the world know of his guilt is truly amazing!
The Bin Laden Videos

Then there are the Bin Laden videos. How convenient! We happen to be living in a video-centric world. Most of what people are exposed to and believe comes from watching TV. How wonderful and convenient it must be to find out that Bin Laden left proof of his guilt on video for consumption by a video-centric world. I guess if we were living in a world where smoke signals were the primary means of communication, we would have found the correct smoke signals left by Bin Laden, to correctly identify him as the perpetrator of 9/11. 

But alas, the Bin Laden videos were proven to be fakes! But the same “honest media”, that made such a big fuss about showing the fake videos, never went back and told the American public that what they had shown them were fake videos of someone impersonating OBL. Nor was there any effort made to investigate who made the fake videos and why? Surely someone went through a lot of trouble to create them and then have the media broadcast them to the masses, as proof positive that OBL was responsible for 9/11. Nawww, they did not want to investigate because it did not serve their purpose. Here is what some professionals who examined the videos wrote about them:
Professor Gernot Rotter, scholar of Islamic and Arabic Studies, Asia-Africa Institute, University of Hamburg: "Regardless of the question if bin Laden personally was actively involved in the organization of the attacks or not: This tape is of such poor quality that many passages are unintelligible. And those that are intelligible have often been taken out of context, so that you can't use that as evidence. The American translators who listened to the tape and transcribed it obviously added things that they wanted to hear in many places. Things that can't be heard - never mind how often you listen to it. 

”Guilty or not guilty? If the US government wants to find bin Laden guilty of the deed, they have to come up with better evidence. 
"And look: the English translation that the US government presented to the world is not only manipulated in parts, but even contains mistakes. A report from Ekkehard Sieker and Georg Restle." 

Dr. Abdel El M. Husseini, scholar in Arabic culture/language: "I carefully checked the Pentagon translation. The translation is very problematic. The passages that are the most important, the ones that are supposed to prove bin Laden's guilt, are not identical to the Arabic sound." 
(See: Experts Prove the Bin Laden Videos to be Fake and a Deliberate Hoax)

There were other characteristics about OBL in the video that differed from the known Osama Bin Laden. In the video he is a bit chubby and fat. The real Osama Bin Laden was a thin man.  His FBI profile describes him as being left handed. The video shows a right handed man writing with his right hand. Islam strongly prohibits men from wearing gold. In the video he is wearing a gold ring. Further evidence describing how different the man in the video was from the known OBL was exposed in the following:
FRAMING BIN LADEN
faked videoEven more compelling than the revelations of the European press are the actual images of the "confession video". Every photo previously taken of Osama Bin laden shows gaunt facial features and a long thin nose. The Pentagon video of Bin Laden clearly shows a man with full facial features and a wide nose. Examine the pictures side-by-side for yourself if you don't believe it. The differences in facial features will jump right out at you.

As mentioned above, the FBI has no evidence linking OBL to 9/11, nor was he wanted by the FBI before the “confession videos” for the 9/11 terrorist acts. Curiously enough, the FBI still claims it has no evidence linking OBL to 9/11 and he is still is not wanted by the FBI for committing the 9/11 terrorist acts AFTERthe release of his “confession videos”! There have been many videos released over time supposedly of Bin Laden indicating his guilt. I am sure if these videos were really accurate, the FBI would immediately change their status about OBL. So why doesn’t the FBI view the “confession videos” as hard evidence? After all, if the FBI is investigating a crime such as drug trafficking, and it discovers a video of members of a drug cartel openly talking about a successful distribution operation in the United States, that video would be presented to a federal grand jury. The identified participants of the video would be indicted, and if captured, the video alone would serve as sufficient evidence to net a conviction in a federal court. So why is the Bin Laden “confession videos” not carrying the same weight with the FBI? It is because the FBI also know the videos are fakes.

Never mind also that in Bin Laden’s last interview with Pakistani daily newspaper Ummat on October 16, 2001, he denounced the attacks and stated that he had nothing to do with the killing of innocent people on 9/11 and the 9/11 event was against Islam. But since this was a story that had to be read, most people don’t know about that because it did not come in the form of “smoke signals” -- sorry I mean videos. I elaborate more about this below. 

All of what is stated above was reported in mainstream media as "evidences" linking the 19 Arabs to 9/11. This is what most people were told and from this type of evidence most people believe OBL and Al-Qaeda did 9/11. 

Now let’s compare this to the mountain of evidence below implicating the Israelis and corrupt elements in our government. After doing so, ask yourself seriously, which is more believable? Links are provided directly with some of the references from main stream media sources. I have also provided a reference at the end of this article that have links to everything mentioned herein.  Feel free to check them out. 

2. Israelis and Corrupt Elements in the US Government Guilty Version

Here is a partial listing and involvement with events surrounding 9/11 that Israelis were involved with that no other country or organization in the world including the U.S. can match. Not only numerous but each involvement is quite significant in importance: 

1. On the day of 9/11, it was Israelis who were caught watching the WTC burn and crumble and celebrating it with joy. When the Lakers beat Sacramento for the NBA crown in 2002, they celebrated. Why? Because their efforts were successful! The event, which was the championship game, they won. TheIsraelis, according to eyewitnesses who saw them on top of the van were ecstatic. They were joyful and why you ask? Because of America’s misery, America’s loss and thousands of innocent lives perishing. But to the Israelis this was success. They were ecstatic with joy because they too won the championship game!

Even when these Israelis were in FBI custody they failed numerous lie detector tests. In fact they did not pass a single one. 

To show that this joy was not local only to the 5 Israelis, look at what was said by and about their leaders:
Reactions from the Israeli side to the September attack:
Ehud Sprinzak, terrorism expert at Hebrew University in Jerusalem, said "From the perspective of Israelis, it is the most important public relations act ever committed in our favor."
The attack "was good for the Israelis," "It is very good", said Benjamin Netanyahu...before he caught himself and amended his statement.
In an interview with Le Monde, Ami Ayalon, former Head of the Israeli Militia for Israel, stated: "Since September 11, our leaders have been euphoric."

The reason why the Israelis failed lie detector tests is because the truth that they could not admit was, "We planned this. We pulled it off. We successfully created a Pearl Harbor incident to get the stupid goyim fully in bed with us. The American media that we own, will put the blame on someone else for the crime. Yeah, we were caught in the Lavon Affair, USS Liberty attack, etc. But we are ready now. The stakes are too high."
   
 
 
   
Three of the celebrating Israelis were interviewed on Israeli TV in November, 2001 regarding their videotaping the destruction of the WTC towers. When asked about the purpose for their presence in the US on 9/11, they answered that “we were there to videotape the event”.  Unless theIsraelis were in on the planning of the 9/11 attacks, how did they know about the event ahead of time to be there to videotape it? If 9/11 took the world by surprise, who informed these Israelisregarding the best time and location to videotape and celebrate the death and destruction of Americans at the WTC? You can watch their interview at this link.    

2. It was Israelis whose van was stopped and maps and other paraphernalia were found leading the FBI to believe that they had definite involvement with 9/11. 

3. It was the Israeli owner of the Moving van Company who immediately shutdown his business, put his house up for sale and fled to Israel when his employees were caught. Aren’t these drastic actions and shouldn’t we want to know why the owner behaved that way? 

4. It was Israelis who were caught spying on the US and lived in the same vicinity as the supposed “hijackers”. 

5. It was Israelis who were about 200 in number, who were caught in a spy ring in 2001 that Carl Cameron reported about on FOX News, saying that government officials stated that they had “tie-ins” to 9/11. By the way this news was suppressed and the story taken off the Fox News website. The people responsible for that were JINSA (the Jewish Institute for National Security Affairs). JINSA President and CEO David Steinmann is also a director of CAMERA (Committee for Accurate Middle East Reporting in America), the group that actually staged the e-mail, fax, letter, and phone call mobilization that squeezed Fox TV, to the point that they removed the transcripts of the four Carl Cameron segments from their own web site. I wonder why these American Israelis were interested in doing such a thing? 

The FOX series and other mainstream news media sources revealed that many of these Israelis were army veterans with electronics and explosives expertise. Many of them failed lie detector tests.
Dr. Steven E. Jones, professor of physics at Brigham Young University and Kevin Ryan, former lab manager and scientist at Underwriters Labs (UL) have shown conclusive proof that the collapsed of the steel structured WTC buildings were as a result of using  thermite with explosives to cut steel and NOT as a result of planes crashing into them.   UL is the company  that tested the steel used in the World Trade Center buildings, and fired Kevin Ryan when he went public with information about a cover-up.
Never before -- or even after 9/11 -- has a steel structured building been brought down by fire. Steel melts at about 2800 degrees Fahrenheit. The highest possible temperature reached by jet fuel (kerosene) fires is 1000 degrees less. Furthermore, Underwriters Laboratories have certified the steel up to 2000 degrees for up to 3 to 4 hours. The billowing black clouds seen in the WTC fires indicate that they were oxygen starved fires and could not reach more than 500 degrees. The WTC buildings burned for 1 to 1 ½ hours. The temperature of the fires was too low and the length of time burned was too short to even melt the steel structures at the WTC buildings. The Underwriters specs list 2000 degrees and 3 to 4 hours to even begin affecting the steel and ALL other situations before and even after 9/11 showed that steel structured buildings never collapse as a result of fire!!! Furthermore, evidence has been brought forth claiming that the ingredients used to manufacture the thermite originated in Israel.
The pyroclastic dust clouds of 9-11 looked very much like a nuclear blast. The super-thermite that pulverized the Twin Towers was designed at Israel's super-secret complex that manufactures nuclear weapons.
Israel's Super-Thermite Lab
Could it be that these scientists have uncovered, in later years, one of the real purposes for the Israeli spy network presence in the US in 2001?

6. It was Israelis who the following was reported about by U.S. government authorities when the Israeli spies were found:
“An Israeli government spokesman reported a few days ago the news of arresting a number of Israelis by the US intelligence bodies in Florida. This might seem strange but what is more significant is the deliberate ignorance by the Israeli government of the reason for the arrests. The Israelis did not even mention the reason or the case for which their subjects were detained. The point is that a big quantity of the Anthrax germ was held with the Israelis when they were arrested. Moreover, the detainees had 15 charts of the New York Trade Center and eight charts of the Pentagon building which were attacked on September 11th. This is in addition to other six charts of the White House, which was among the would-be targets of the September 11th attacks. According to discreet US reports, the charts found with the Israelis had accurately drawn the Pentagon building and the World Trade Center and defined their geometric projections, as well as, precisely depicted the many floors. Further, some data included in the charts define the itineraries of civil passenger planes and their destinations!!!...”
7. It was Israelis who the Jerusalem Post on September 12, 2001 reported 4000 missing or expected to be dead as a result of doing business and working at the WTC on 9/11. 

8. It was the Israeli general counsel Alon Pinkas who reported that out of the 4000 Israelis dead or missing, actually only one was killed, a visitor. The statistics of this happening is IMPOSSIBLE, considering that the percentage of Israelis working at the WTC was higher than other nationalities like Portuguese, German, Guyanese, Irish, Australian, etc who reported higher numbers of casualties than Israelis. The only reason this could happen is if somehow Israelis were warned ahead of time about the planes crashing into the WTC. So, was there any evidence of prior warnings of the impending WTC attacks given to anyone in the world? Yes, there was, it just so happens that the only people in the world to receive them were Israelis!!!! 

9. It was Israelis who received Odigo warnings two hours before the planes struck the WTC buildings. This was reported both in the Ha’aertz and Washington Post newspapers. This is proof positive that someone who cares for the lives of Israelis knew that planes were going to be crashed into the WTC ahead of time and wanted to make sure Israelis were not killed. I am sure the identity of that person was not Bin laden. This succinctly explains why only one Israeli got killed on 9/11 although the number was expected to be as much as 4000. 

mexico headline10. It was Israelis who were armed with 9mm pistols, nine grenades, C-4 explosives, three detonators and 58 bullets and caught in Mexico in an attempt to blow the Mexican Congress up on October 10, 2001, one month after 9/11. Curiously these Israelis were found with Pakistani passports in their possession. The Israelis were booked for conspiracy to destroy a building by means of an explosive by the Mexican police. If they were successful in blowing up the Mexican Congress -- planting the Pakistani passports where they could be found by the authorities -- would, like 9/11, have been blamed on Muslim terrorists. They got caught red-handed here and only G-d knows how many other incidents innocent Muslims are being blamed for that were really done by Israelis. 

11. Pakistani General Gul, who at one time was a close ally of the U.S. and a staunch supporter of Western values -- who could have blamed 9/11 on his Russian or Indian enemies -- instead chose to point evidence towards the Israelis. This former director of the Pakistani Intelligence Service said, un-categorically, about 9/11 that, “The Israeli Mossad and its American associates are the obvious culprits.” Why did he just happen to also point to Israelis? Why didn’t he blame India or Russia who were far worse enemies to Pakistan than Israelis? This was a man who was close to the American Secret Service leaders and their ally. How come he seems to know what Delmart Vreeland and other CIA operatives worldwide knew about 9/11? 

12. The news about the impending attacks was known by even low ranking CIA agents like Delmart Vreeland. To prove it he wrote what was going to happen on  August 10th or 11th,  2001 in a sealed envelope while in prison in Canada and had his guards open the envelope on September 14th. Lo and behold he accurately predicted the attacks of 9/11. If he knew about this, I am certain that many others in the CIA especially at higher levels knew about it also. As such, this was a deliberate planned action set up to create a Pearl Harbor type event to cause the American government to take actions that the planners of this event wanted. With the complicity of the Israeli controlled news media, the finger was solidly pointed at OBL, Al-Qaeda and the Taliban. They did not allow any suspicion to be pointed anywhere else. How convenient!!! 

As an example of the many reports throughout the world implicating Israeli involvement in 9/11, here is a partial text of one from Canada’s Stern-Intel on September 17, 2001:
”A US military intelligence source revealed details of an internal intelligence memo that points to the Israeli Mossad intelligence service having links to the World Trade Centre and Pentagon attacks.”

13. A report from the German external intelligence agency, the Bundesnachrichtendienst (BND) states the following:
German intelligence detected plans for an attack on the United States, to take place on September 10 or 11, 2001. Israel was aware of the plans and wished the attack to take place without hindrance. The German ambassador informed the President of the US of the impending attacks. He thanked the ambassador and said that he already knew. Subsequently, his administration urgently requested the suppression of information on this warning.

14. The U.S. Army School for Advanced Military Studies (SAMS), wrote this about the Israeli Mossad which was reported about on September 10, 2001 one day before 9/11:
"Wildcard. Ruthless and cunning. Has capability to target U.S. forces and make it look like a Palestinian/Arab act."

BINGO! The very next day an “Arab act” took place against the U.S. and no inquiry or investigation was done based on this credible report from SAMS. As I said, the finger was so firmly pointed against Bin Laden that even intelligent people were so suffocated by the Israeli controlled press that no other questions were entertained. 

15. It was a Zionist owned company, Metals Management, and a life time committed Zionist Mayor of N.Y., who were responsible for so quickly removing the steel evidence from the WTC such that no investigation could be done on whether or not the WTC steel beams melted from heat or due to bombs going off that caused the WTC to crash. Dr. Frederick W. Mowrer from the Fire Engineering department at the University of Maryland told the New York Times:
"I find the speed with which important evidence has been removed and recycled to be appalling."

16. Although the planes used to crash into the WTC could have flown from La Guardia, Kennedy, or some nearer airport, they flown from Boston’s Logan airport, which was much further away from the WTC. Doing this lengthened the time to the destination making it easier for NORAD to intercept the planes. Why this was done? It was because an Israeli company, ICTS International, controlled airport security at Boston Logan airport. 

17. An abnormal amount of put stock options were purchased against United and American Airlines right before 9/11. You make money on put options when the price of a stock goes down. Gee whiz, I wonder why British Airways, Southwest Airlines, Continental or other Airlines did not have abnormally large amounts of put stock options purchases also? Why did it just so happen to be from the two airlines that were involved with the 9/11 incident? It was reported that many Israelis and even an ex-CIA director from Deutsche bank made huge profits on the purchase. One person made as much as $2,500,000.00 on the deal and when last reported did not come to pick up his money. How did all these people know that American and United Airlines stocks would drop so dramatically in value the next day??? 

Not only airline stocks, but according to the Barnes Review:
“ Between August 26 and September 11, 2001, a group of speculators, identified by the American Securities and Exchange Commission (SEC) as Israeli citizens, sold “short” a list of 38 stocks that could reasonably be expected to fall in value as a result of the pending attacks. These speculators operated out of the Toronto, Canada and Frankfurt, Germany, stock exchanges and their profits were specifically stated to be “in the millions of dollars.”  
I ask the same question as Michael Shore in the following paragraph. Why? Also why did this story just drop from the media and no follow up was done? This is another example of the media being in cahoots with the planners of 9/11 to deflect attention from the obvious red flags and keep the Americans firmly fixated on OBL/Al-Qaeda as the only possibility for 9/11.
”It would seem easy enough for the FBI and CIA to go to the stockbrokers where these trades were made and find out who made them. This is probably the closest link that can be established to someone who was involved in 9/11 but neither the FBI nor CIA is, apparently, pursuing this. Why?”  Missing Pieces to the Amazing 9/11 Mystery Puzzle 
18. When Hamas, Islamic Jihad, Hizbollah and other Palestinian groups commit acts of freedom against the brutal Israeli regime, no matter how small the numbers they kill of the enemy, they take responsibility for it. That has been their pattern for a long time. Now, the largest attack killing the most amount of “the enemy” Americans, instead of OBL boasting about it and even cheering like the Israelis did at the WTC he said the following:
"I was not involved in the September 11 attacks in the United States nor did I have knowledge of the attacks. There exists a government within a government within the United States. The United States should try to trace the perpetrators of these attacks within itself; to the people who want to make the present century a century of conflict between Islam and Christianity. That secret government must be asked as to who carried out the attacks....The American system is totally in control of the Jews, whose first priority is Israel, not the United States. "
This is quite significant because as successful as this act was, it would have been something for OBL to boast about, but instead he condemns it and distances himself from it. This is very unlikely behavior for someone guilty, and who would normally gloat at such a major accomplishment. The U.S. government claimed that it had proof of his guilt which they never showed any of us. They claimed that they showed it to the Pakistani President but he also came out with a statement claiming that he believes that there is no way that OBL could have pulled off 9/11 alone. What happened to showing the American people the proof?
Recently a real breakthrough took place. It confirmed what scientists and others were saying for years about the Bin Laden tapes being fake. In March of 2010,  two ex-CIA agents admitted to creating a fake Bin Laden tape!  Sad, though it is because of these fake videos that millions believed Bin Laden did 9/11.  After accomplishing all their goals with the 9/11 false flag incident, they are not worried about admitting that they fooled the American public to accomplish them. 
19. Financially it was Israelis who profited handsomely from the destruction of the WTC. Larry Silverstein, a Zionist Jew whose company
   
acquired the 99 year lease for the WTC got an insurance payment for more than 4.6 billion dollars for two attacks on the WTC on 9/11. Incidentally, he acquired the lease 6 months before the 9/11 attacks and just “happened” to fully insure it against terrorist attacks. 

Another Israeli by the name of Frank Lowy, chairman and founder of Westfield Holdings, had recently acquired the 99-year lease for the 425,000 square foot retail portion of World Trade Center before the WTC attacks of Sept. 11, according to The Jerusalem Post. He too also fully insured his lease against terrorist attacks and has also been paid billions.

3. Conclusion

So in regards to 9/11 we find Israelis involved with many things. Strange wouldn’t you say that we don’t find Russians, Saudis, Italians, Pakistanis or even Africans involved with events related to 9/11 as Israelis. Isn’t it just coincidental that the people involved just happen to be Israelis? 

With all this evidence of Israeli involvement, corrupt U.S. government officials involvement and media complicity in covering and even dropping information that should be pursued and thoroughly investigated, I ask the question why, why in the world is any of this not being investigated? This is a mountain of evidence. Other evidence not discussed, but also valid are:
  • the many reports showing evidence that the WTC was blown up from within explaining how the buildings fell.
  • no video or stills of any of the hijackers at Logan Airport.
  • none of the hijackers names or even Arab names, were on the flight manifest or autopsy reports of people who died on the planes.
  • how did the U.S. government identify so quickly the identities of the hijackers and was able to fix the blame on OBL just a few hours after the event.
  • the fact that 7 of the hijackers identified are still alive today.
  • the many false reports about terrorists identities, like the one of a Pakistani man who never left Pakistan in his life having his picture publicly broadcasted in the media.
  • and I could go on and on.

The only logical conclusion that a reasonable person can arrive at is this: The 9/11 attacks, the anthrax murders, and numerous other foiled terror plots, were planned, orchestrated, financed, carried out, and covered up by the forces of Israel and corrupt elements in the US government. What other logical explanation can there be? 

The "official" story that we have been told about 9/11 has more holes in it than aged cheese. It just does not add up. Yet, as a result of this story, serious actions are being taken against innocent Muslims and thousands of lives are being lost. Additionally, even more are being harassed and persecuted. Why isn’t our government investigating the huge pile of evidence pointing to the Israelis and why aren’t relations between the U.S. and Israel cooled? Why? Why? Why? 

Note:  For detailed references to all the facts presented above, from main stream media sources, please go to this link
Listen to http://www.poweroftruthradio.com/ an alternative radio station dedicated to exposing and broadcasting truths about 9/11 and other domestic and world events not heard on the mainstream media.